Aantal freelancers in Vlaanderen in stijgende lijn

15-06-2023

Vlaanderen telt jaar na jaar meer freelancers. Tussen 2015 en 2021 steeg het aantal met maar liefst 73% tot 206.018. De grootste sprong zien we in 2021 met een toename van bijna 30.000 freelancers. Deze ondernemers zijn vooral actief in management- en bedrijfsadvies (27%) en communicatie, reclame, vormgeving en fotografie (22%), gevolgd door IT-dienstverlening (16%). Wie die freelancers zijn, varieert sterk en gaat van IT-experten over copywriters tot maaltijdkoeriers. Freelance-arbeid is geen louter positief of negatief verhaal. Er zijn heel wat voordelen maar ook nadelen aan deze werkvorm verbonden. Goed opdrachtgeverschap waarbij een goede relatie tussen opdrachtgever en freelancer voorop staat, is in dat opzicht belangrijk.

Denk jij er ook soms aan om van statuut te veranderen en een sprong te maken naar het freelance gebeuren? Slaat de twijfel toe en kan je hulp, info en nieuwe inzichten gebruiken bij het nemen van deze beslissing? Dan ben ik graag jouw persoonlijke gids. 

Meer info via 0478 36 62 91 of annemie.bergen@hotmail.be


Bron: SERV 15/06/2023